+7 (771) 936-54-54
/
Здравствуйте,
Вы не авторизованы

Акция "Нам 17 лет"

«Бізге 17 жыл» науқанының шарттары!

1. «Бізге 17 жыл» науқанының ұйымдастырушысы – «Компания Эврика» ЖШС.
2. Акция «Компания Эврика» ЖШС электроника және тұрмыстық техника сауда орталықтары желісінде 2017 жылдың 7 қыркүйек пен 22 қазан аралығында жүргізіледі.
3. Науқан барысында «Эврика» электроника және тұрмыстық техника сауда орталықтарында техника алуға мүмкіндік беретін скретч карталар номиналы 1000 тенгеден бастап 100 000 дейін бонустар ойнатылады.

Ұтыс ойыны шарттары:

1. Ұтыс ойынына қатысу үшін «Smart Bonus» картасының иегері болу керек және 2017 ж. 7 қырқүйек 2017 ж. 22 казан дейінгі кезеңде «Эврика» сауда желісінде 50 000 (елу мың) теңгеден кем емес сомада тауар сатып алу қажет («SmartBonus» адалдық бағдарламасың қатысушысы болу үшін сатушы – кеңесшілерге хабарласу қажет). Өткізілген бонус картасының сандары автоматты түрде ұтыс ойынына қатысушылар тізіміне қосылады.
2. Бір чек бір скретч картасын ойнату мүмкіндігін беретіндігін білу маңызды
3. Негізгі тауарды төлегеннен кейін сатып алушы лототроннан (барабаннан) бір скретч картасын таңдайды және қорғаныш қабатын өшіреді
4. Қайта ойнатуға немесе бірнеше скретч карталарын пайдалануға (қорғаныс қабатын өшіруге) ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.
5. «Скретч» картасында көрсетілген номинал бонус болып есептеледі және бонустарды ұтқан күннен кейінгі 15-ші күні қолдануға болады.
6. Ұтыс ойынына 18 жасқа толған, ҚР азаматы болып табылатын немесе ҚР аумағында тұратын тек жеке тұлғалар ғана қатыса алады.
7. Ұтыс ойынына қатысуға «Компания Эврика» ЖШС қызметкерлері және олардың жанұя мүшелері мен туысқандары жіберілмейді.
8. Егер сыйлықты ұтысқа қатысуға құқығы жоқ тұлға ұтып алса, ұтыс жоққа шығарылады.
9. Сыйлықтан бас тартқан кезде Жеңімпаз сыйлықты алудан бас тарту туралы Актіге қол қоюға міндетті. Сыйлықтан бас тартқан жағдайда Жеңімпаз ақшалай немесе басқа да өтемақы алмайды.
10. Ұйымдастырушылар өздерінің қалауы бойынша Акцияның шарттарың өзгертуге құқылы.
11. Акция шеңберінде өткен ұтыс ойынының нәтижелері даулауға және қайта қарауға жатпайды.
12. Ұйымдастырушының Жеңімпаздың есімін жарнамалық мақсатта пайдалануға, сонымен қатар, оларды жарнамалық роликтерге қатысуға тартуға, фотосуреттер мен бейне материалдарды жарнамалық мақсатта пайдалануға құқығы бар. Ұйымдастырушы сонымен қатар, промо акцияны ұзартуға, сыйлықтар беру рәсімін өзгертуге, промо акция және оны өткізу тәртібі туралы қосымша ақпаратты жариялауға құқылы.
13. Акцияға қатысушылар акцияға қатыса отырып, осы акцияны жүргізу қағидаларымен келіседі, оларды ұстануға және орындауға міндеттенеді. Егер Акцияға қатысушы Сыйлықты алу мақсатымен акция ережесін бұзу, алаяқтық немесе алдау актілерін жасаған акцияға қатысушыларды Ұйымдастырушы анықтаса, олар Сыйлық алу құқығынан айырылады. Ұйымдастырушы қабылдайтын Сыйлықты беруден бас тарту туралы шешім түпкілікті болып табылады.
14. Акция қағидалары www.evrika.com сайтында орналастырылған, бұл ретте сайтта орналастырылған акция қағидасының мәтінінің заңдылық күші жарнамалық материалдарда орналастырылған мәтінге қарағанда басым.

Условия Акции «Нам 17 лет»

1. Организатор Акции «Нам 17 лет » - ТОО «Компания Эврика».
2. Акция проводится в период с 7 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года в сети магазинов электроники и бытовой техники ТОО «Компания Эврика».
3. В рамках акции разыгрываются скретч карты номиналом от 1 000 тенге до 100 000 тенге. в виде бонусов, на покупку техники в сети магазинов электроники и бытовой техники «Эврика».

Условия розыгрыша:

1. Чтобы стать участником розыгрыша необходимо являться владельцем карты «Smart Bonus» и приобрести товар в период с 7 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года в сети магазинов «Эврика» на сумму не менее 50 000 (пятидесяти тысяч) тенге (для того чтобы стать участником программы лояльности «Smart Bonus» необходимо обратиться к продавцам-консультантам).
2. Важно знать, что один чек дает возможность на розыгрыш одной скретч карты.
3. После оплаты основного товара, покупатель выбирает из лототрона (барабана) – одну скретч карту и стирает защитный слой.
4. Переигрывать карты либо использовать несколько скретч карт (стирать защитный слой) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
5. Номинал указанный на скретч карте является бонусным, и считается доступным к использованию на 15 день после начисления на карточку.
6. В Акции принимают участие только физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами РК и проживающими на территории РК.
7. В розыгрыше не разрешается участвовать сотрудникам ТОО «Компания Эврика», членам их семьи и родственникам.
8. В случае, если в розыгрыше приз получит лицо, не имеющее право участвовать в акции, то получение приза аннулируется.
9. При отказе от приза Победитель обязан подписать Акт об отказе от получения приза. В случае отказа от приза Победитель не получает денежной или любой другой компенсации.
10. Организаторы имеют право по своему усмотрению в одностороннем порядке изменить условия Акции.
11. Результаты розыгрыша, проведенного в рамках акции, оспариванию и пересмотру не подлежат.
12. Организатор оставляет за собой право использовать имена Победителей в рекламных целях, а также привлекать их для участия в рекламных роликах, использовать фото и видео материалы в рекламных целях. Организатор также имеет право продлить промо акцию, изменить процедуру выдачи призов и публиковать дополнительную информацию о промо акции и порядке ее проведения.
13. Участники Акции, принимая в ней участие, соглашаются с настоящими правилами проведения акции, обязываются придерживаться и выполнять их. Если Участники Акции, которые нарушили правила Акции или совершили акты мошенничества и/или обмана в целях получения Приза, были уличены Организатором, они теряют право на получение Приза. Решение об отказе в выдаче Приза, которое принимается Организатором Акции является окончательным.
14. Правила Акции размещены на сайте www.evrika.com. При этом, текст Правил Акции, размещенный на сайте имеет преимущественную юридическую силу в случае отличия от текста, размещенного в рекламных материалах.